jacek-dylag-PMxT0XtQ--A-unsplash

Як отримати номер PESEL для Іноземця?

Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Експерт з питань легалізації перебування та працевлаштування іноземців

З точки зору Іноземця, наявність номера PESEL значно спрощує вирішення поточних питань в державних установах. Завдяки номеру PESEL Іноземцю буде простіше відкрити банківський рахунок, створити товариство або укладати договори. Номер PESEL також може бути податковим ідентифікатором, якщо Іноземець не займається господарською діяльністю і не має присвоєного номера NIP. Як отримати PESEL для Іноземця?

Що таке номер PESEL і для чого він може знадобитися?

Простіше кажучи, номер PESEL – це послідовність чисел, присвоєних даній фізичній особі. З його допомогою людина може легко підтвердити свою особу в державних установах та організаціях. Це пов’язано з тим, що номер PESEL зареєстрований в системі Універсальної електронної системи реєстру населення. PESEL присвоюється Міністром, уповноваженим з питань інформатизації, з державної установи [управління] або на підставі заяви. Номер PESEL складається з послідовності з одинадцяти цифр, що містять, серед іншого: дату народження, послідовний номер, позначення статі та контрольне число.

Присвоєння номера PESEL з державної установи [управління] у випадку оформлення прописки [реєстрації місця проживання]

Іноземець, який не є громадянином Польщі, повинен самостійно постаратися отримати номер PESEL. Є дві підстави, які дозволяють Іноземцю, який проживає в Польщі, подати заяву на внесення запису до бази PESEL та присвоєння номера.

Якщо Іноземець планує залишитися в Польщі на більш тривалий період, він/вона може отримати номер PESEL з державної установи [управління], якщо він/вона виконає обов’язок щодо реєстрації місця проживання [оформлення прописки]. Зареєструвати місце проживання [оформити прописку] може Іноземець, який знаходиться в Польщі на підставі документів, що дають йому право на перебування (наприклад, діючої візи або карти перебування). Крім того, Іноземець повинен мати правовий титул, з якого випливає, що він або вона проживає в Польщі. Цим документом може бути договір оренди або свідоцтво про право власності на нерухомість, якщо Іноземець є її власником. З договором оренди (або свідоцтвом про право власності на приміщення) та діючим паспортом і візою (або картою перебування) Іноземець повинен звернутися до управління міста/гміни (компетентного за місцем розташування приміщення). В управлінні слід заповнити відповідну форму польською мовою. Подання заяви на реєстрацію місця проживання [оформлення прописки] є безкоштовним. Отже, якщо Іноземець зареєструється [оформить прописку] в Польщі на постійне або тимчасове перебування, то управління гміни або міста присвоїть йому/їй номер PESEL з державної установи [управління].

Присвоєння номера PESEL на підставі заяви Іноземця

Якщо Іноземець не знаходиться і не живе в Польщі на постійній основі, але, наприклад, веде у Польщі господарську діяльність, номер PESEL може значно полегшити його повсякденне функціонування. Для того, щоб Іноземець у такому випадку міг отримати бажаний номер PESEL, він повинен подати до управління гміни або міста відповідну заяву про його присвоєння.

У заяві Іноземець повинен вказати свої персональні дані (імена, прізвище, адресу для кореспонденції, стать, дату народження, країну народження, країну проживання, громадянство, серію та номер паспорта разом із датою його дії). Крім того, заявник зобов’язаний надати інформацію про свій сімейний стан та вказати дані чоловіка/дружини. У заяві Іноземець обирає також спосіб, яким має бути надісланий йому номер PESEL (в паперовому [листом] або електронному вигляді).

Правова основа для отримання номера PESEL для Іноземця

Важливим полем у заяві про надання номера PESEL є поле, в якому Іноземець повинен вказати правову основу, на якій базується його заява.

Якщо якесь управління/державна установа вимагає від Іноземця надання номера PESEL, Іноземець може вказати правову основу, на підставі якої від нього вимагають пред’явлення номера PESEL.

Однак, якщо ніхто не вимагає від Іноземця номера PESEL, правовою підставою може бути розпорядження Міністра цифризації про довірений профіль та довірений підпис. Це розпорядження регулює правила надання та створення т.зв. профілю ePUAP. Цей профіль дозволяє в електронній формі подавати заяви в різні державні установи та організації. Наявність номера PESEL значно полегшує створення профілю ePUAP. Підводячи підсумок, якщо Іноземець вкаже в заяві свої персональні дані та доведе, що йому/їй потрібен номер PESEL, оскільки цього вимагає якесь управління/державна установа або він хоче створити профіль ePUAP, то компетентне управління присвоїть йому запитуваний номер.

Чи Іноземець повинен мати присвоєний номер PESEL?

Хоча наявність у Іноземця номера PESEL не є обов’язковим, в довгостроковій перспективі його отримання може бути необхідним. Надати номер PESEL може попросити роботодавець Іноземця. Наявність номера PESEL у працівника-іноземця може полегшити роботодавцю ведення документації, пов’язаної з податком PIT та внесками ZUS із заробітної плати іноземця.

Проконсультуйся по своїй справі

Зателефонуй або напиши

Scroll to Top Call Now Button