Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy z dnia 13.01.2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa?

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy z dnia 13.01.2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa?

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [stan prawny na 31.03.2022 r.]

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [stan prawny na 31.03.2022 r.]

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca?

Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca?

Z punktu widzenia Cudzoziemca posiadanie numeru PESEL jest znacznym ułatwieniem w bieżących sprawach urzędowych. Dzięki numerowi PESEL Cudzoziemcowi prościej będzie założyć konto bankowe, spółkę czy zawierać umowy. Numer PESEL może być również identyfikatorem podatkowym, jeśli Cudzoziemiec nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada nadanego numeru NIP.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – procedura

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – procedura

Członkowie rodziny Cudzoziemca mieszkającego w Polsce mogą starać się o tzw. pobyt na podstawie połączenia z rodziną. Jak sprowadzić rodzinę, małżonka czy dziecko do Polski? Poniżej opis warunków, jakie musi spełnić Cudzoziemiec, by zalegalizować pobyt czasowy członków rodziny w Polsce wraz z procedurą.

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Współpraca Pracodawcy z Urzędem Pracy

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Współpraca Pracodawcy z Urzędem Pracy

Pracodawcy zatrudniający Cudzoziemców muszą być przygotowani na szereg formalności i niejednokrotne wizyty w urzędach. W zależności od wybranego rozwiązania legalizacyjnego Pracodawca udaje się do właściwego urzędu celem załatwienia sprawy. Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca w Polsce?

Jak cofnąć zakaz wjazdu do Polski?

Jak cofnąć zakaz wjazdu do Polski?

Rosnąca liczba Cudzoziemców napływających do Polski w poszukiwaniu pracy powoduje, że coraz częściej pojawiają się sytuacje związane z nielegalnym pobytem, nielegalną pracą lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu przebywania na terytorium RP i w strefie Schengen. Z kolei polskie zawiłe przepisy związane z pobytem i pracą w Polsce nierzadko przysparzają Cudzoziemcom problemów. Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen nie jest jednak ostatecznym „wyrokiem”. Przewidziano bowiem możliwość cofnięcia zakazu wjazdu.

Informacja starosty – Jak zatrudnić Cudzoziemca?

Informacja starosty – Jak zatrudnić Cudzoziemca?

Test rynku pracy to procedura uzyskania informacji starosty na temat braku możliwości zatrudnienia na dane stanowisku Polaka lub obywatela UE. W wielu przypadkach jest to dokument niezbędny w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pracę dla Cudzoziemca, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Zezwolenie na pobyt dla małżonka obywatela polskiego

Zezwolenie na pobyt dla małżonka obywatela polskiego

Z każdym rokiem obserwujemy w Polsce wzrost małżeństw mieszanych (binacjonalnych) będących skutkiem migracji pracowników i ich osiedleniem się na stałe na terytorium Polski. Jakie procedury musi przejść Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego, aby przebywać w Polsce legalnie oraz jakie przywileje może uzyskać?

Scroll to Top Call Now Button