Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca?

Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca?

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca? Z punktu widzenia Cudzoziemca posiadanie numeru PESEL jest znacznym ułatwieniem w bieżących sprawach urzędowych. Dzięki numerowi PESEL Cudzoziemcowi prościej będzie założyć konto bankowe, spółkę czy zawierać umowy. Numer PESEL może być również identyfikatorem podatkowym, jeśli Cudzoziemiec nie prowadzi działalności gospodarczej […]

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – procedura

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – procedura

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – procedura Członkowie rodziny Cudzoziemca mieszkającego w Polsce mogą starać się o tzw. pobyt na podstawie połączenia z rodziną. Jak sprowadzić rodzinę, małżonka czy dziecko do Polski? Poniżej opis warunków, jakie musi spełnić Cudzoziemiec, by zalegalizować pobyt […]

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Współpraca Pracodawcy z Urzędem Pracy

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Współpraca Pracodawcy z Urzędem Pracy

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Współpraca Pracodawcy z Urzędem Pracy Pracodawcy zatrudniający Cudzoziemców muszą być przygotowani na szereg formalności i niejednokrotne wizyty w urzędach. W zależności od wybranego rozwiązania legalizacyjnego Pracodawca udaje się do właściwego urzędu celem załatwienia sprawy. Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca w Polsce? Zatrudnianie Cudzoziemca […]

Zwolnienie Cudzoziemca z pracy – procedury

Zwolnienie Cudzoziemca z pracy – procedury

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Zwolnienie Cudzoziemca z pracy – procedury Zatrudnienie Cudzoziemców nakłada na Pracodawcę szereg obowiązków.Także podczas rozwiązania czy zmiany umowy z Cudzoziemcem. Jakie krokipowinien podjąć Pracodawca, chcący zwolnić Cudzoziemca? Jakichewentualnych konsekwencji może spodziewać się Pracodawca w przypadkuniedopełnienia formalności? Zawiadomienie Wojewody o niepodjęciu pracy / zmiany stanowiska / zakończeniu […]

Jak cofnąć zakaz wjazdu do Polski?

Jak cofnąć zakaz wjazdu do Polski?

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Jak cofnąć zakaz wjazdu (po zobowiązaniu do powrotu)? Rosnąca liczba Cudzoziemców napływających do Polski w poszukiwaniu pracy powoduje, że coraz częściej pojawiają się sytuacje związane z nielegalnym pobytem, nielegalną pracą lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu przebywania na terytorium RP i w strefie Schengen. Z kolei polskie zawiłe […]

Informacja starosty – Jak zatrudnić Cudzoziemca?

Informacja starosty – Jak zatrudnić Cudzoziemca?

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Jak zatrudnić Cudzoziemca? Procedura testu rynku pracy (informacja starosty) Test rynku pracy to procedura uzyskania informacji starosty na temat braku możliwości zatrudnienia na dane stanowisku Polaka lub obywatela UE. W wielu przypadkach jest to dokument niezbędny w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pracę dla Cudzoziemca, udzielenia zezwolenia […]

Zezwolenie na pobyt dla małżonka obywatela polskiego

Zezwolenie na pobyt dla małżonka obywatela polskiego

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Małżeństwo Obywatela Polski z Cudzoziemcem – procedury, obowiązki i przywileje Z każdym rokiem obserwujemy w Polsce wzrost małżeństw mieszanych (binacjonalnych) będących skutkiem migracji pracowników i ich osiedleniem się na stałe na terytorium Polski. Jakie procedury musi przejść Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego, aby przebywać w Polsce […]

Zezwolenie na pracę i pobyt a zmiana pracodawcy

Zezwolenie na pracę i pobyt a zmiana pracodawcy

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Zezwolenie na pracę i pobyt a zmiana pracodawcy Załóżmy, że Cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowyi pracę. Jednak w trakcie jego rozpatrywania uznał, że chce zmienić pracodawcę. Cowięcej, podjęcie zatrudnienia na rzecz nowego pracodawcy wymaga przeprowadzkido innego województwa. Co robić? Krok 1. Podanie […]

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Zezwolenie typu A

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Zezwolenie typu A

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Współpraca Pracodawcy z Urzędem Wojewódzkim. Z jakimi urzędami będzie miał styczność Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca? Przyglądnijmy się współpracy Pracodawcy z Urzędem Wojewódzkim w zakresie uzyskania zezwolenia na pracę. Jakie są typy zezwoleń na pracę? Przepisy wskazują 5 typów zezwoleń na pracę […]

Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce?

Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce?

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce? Zdarza się Pracodawcy zapomnieć o istotnym pod względem legalnego zatrudniania terminie ważności wizy czy paszportu biometrycznego cudzoziemca. Wówczas okazuje się, że kluczowy dla firmy pracownik musi wyjechać w celu wyrobienia nowej wizy. W tym czasie, aby nie rozwiązywać umowy […]

Call Now ButtonScroll to Top