NeedPermit - Legalizacja pobytu i pracy w Polsce

Pomagamy przy legalizacji pracy i pobytu w Polsce

Cudzoziemcom i Pracodawcom

LEGALIZACJA PRACY W POLSCE

 • Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
 • Obsługa spółek
 • Przedłużanie zezwoleń na pracę
 • Jednolite zezwolenia na pracę i pobyt czasowy
 • Krótkoterminowe pozwolenia na pracę (Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy)
 • Test rynku pracy

LEGALIZACJA POBYTU W POLSCE

 • Zezwolenia na pobyt czasowy
 • Zezwolenia na pobyt stały
 • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Niebieska Karta UE

POZOSTAŁE

 • Rejestracja pobytu obywateli Unii Europejskiej
 • Zameldowanie
 • Nadanie numeru PESEL
 • Wymiana karty pobytu
 • Wymiana prawa jazdy
 • Otwarcie konta w banku
 • Uzyskanie obywatelstwa polskiego
 • Odwołania od negatywnych decyzji
 • Cofnięcie zakazu wjazdu po zobowiązaniu do powrotu
 • Konsultacje
 • Szkolenia dla firm z zakresu zatrudniania Cudzoziemców
 • Rejestracja spółek
 • Uzyskiwanie świadectwa kierowcy
0 %
Pozytywnych decyzji
0
Uzyskanych Kart Pobytu
0
Uzyskanych zezwoleń na pracę

Kim jestem?

Przez ostatnie lata zdobywałam teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu migracji, legalizacji pobytu cudzoziemców oraz ich zatrudniania. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu postępowań legalizacyjnych. Zapewniam fachowość i rzetelność oraz profesjonalne podejście do klientów.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku bezpieczeństwo narodowe, o specjalizacji zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością.

Magdalena Piszczek

Co mówią o mnie klienci?

Co mówią o mnie klienci?

Kraków, Polska

Świadczymy usługi głównie na terenie województwa Małopolskiego.

NeedPermit - Legalizacja pobytu i pracy w Polsce
Scroll to Top Call Now Button