Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy z dnia 13.01.2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa?

Czy Cudzoziemcy posiadający Pesel UKR doczekają się możliwości składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

 

Cudzoziemcy i ich prawa

Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się po 24.02.2022 r. niejako wymusiła na rządzących powstanie nowych rozwiązań prawnych, które uregulowałyby kwestie cudzoziemców napływających do Polski z objętej wojną Ukrainy. W myśl powstałej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, cudzoziemcy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r., uzyskując numer PESEL, a tym samym przedłużając legalność pobytu w Polsce na najbliższe 18 miesięcy, mieli mieć możliwość ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy po okresie 9 miesięcy nieprzerwanego pobytu na terytorium RP. 

W rzeczywistości, cudzoziemcy, którzy spełnili ten warunek, chcąc złożyć wniosek odbili się od drzwi urzędów wojewódzkich. W niektórych z nich wnioski nie zostały przyjęte, a wytłumaczeniem było oczekiwaniem na nowelizację ustawy. Z kolei w  innych urzędach wojewódzkich wnioski przyjęto, lecz pozostawiono bez rozpoznania. Obecnie są one traktowane jako dokumenty z nieusuniętymi brakami formalnymi – co oznacza, że nie ma możliwości zaskarżenia takiego działania urzędów. Sprytne, prawda?  

Długo wyczekiwana nowelizacja  ustawy z dnia 13.01.2023 r. miała  rozwiązać wątpliwości w kwestii przedłużania legalności pobytu na terytorium RP. Czy tak się stało?

Główne zmiany nowelizacji ustawy

Nowela ustawy choć krótka, to wprowadza wiele zamieszania wśród osób mających na co dzień do czynienia z zatrudnianiem cudzoziemców. Poniżej główne zmiany:

1. Brak możliwości korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przez cudzoziemców, którzy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE.

2. Określono 30-dniowy termin, liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL.

3. Umożliwiono pozyskiwanie danych o dacie i miejscu przekroczenia granicy zewnętrznej w rozumieniu przepisów UE, niebędącej granicą RP, jeżeli wjazd na terytorium Polski nie nastąpił bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

4. Usankcjonowano na poziomie ustawowym dokument elektroniczny diia.pl jako dokument pobytowy.

Czy Cudzoziemcy posiadający Pesel UKR doczekają się możliwości składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?

Tak, okazuje się jednak, że nie wszyscy. Od 1 kwietnia 2023 roku, obywatele Ukrainy posiadający numer PESEL ze statusem UKR będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy wyłącznie z następujących tytułów pobytowych:

  • pobyt czasowy i praca,
  • pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Co z Cudzoziemcami przebywającymi na terytorium RP w ramach specustawy Covidowej?

Nowela zawiera także zapis o zlikwidowaniu rozwiązań specustawy covidowej. Większość z nich przestanie obowiązywać 24.08.2023 r. Oznacza to, że Cudzoziemcy przebywający do tej pory na terytorium Polski i korzystający z tychże rozwiązań ( m.in. wydłużenie legalności pobytu ze względu na wydłużenie kart pobytu, wiz, ruchu bezwizowego) chcąc pozostać nadal legalnie w Polsce powinni pomyśleć nad jak najszybszym uregulowaniem swojej kwestii pobytowej. Najlepszym rozwiązaniem pozostaje złożenie wniosku na pobyt czasowy.

Scroll to Top Call Now Button