agree-g23ef2c765_1920
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Jak krok po kroku legalnie zatrudnić Cudzoziemca w firmie?

Czy wraz z rozwojem Twojej firmy zaczynasz dostrzegać, że na polskim rynku pracy brakuje wykwalifikowanych pracowników? Zaczynasz zastanawiać się nad zatrudnianiem cudzoziemców, jednak z każdej strony otrzymujesz zbyt dużo niezrozumiałych informacji? W poniższym artykule w przystępny sposób wyjaśniam, jak krok po kroku możesz to zrobić.

Agencje pracy

Jedną z opcji jest skorzystanie z usług agencji pracy. Jest to dobre rozwiązanie dla Przedsiębiorców, którzy nie mają w swojej firmie rozbudowanego działu HR. Agencja przyjmuje wówczas na siebie obowiązki związane z rekrutacją. Oznacza to, że do Twojej firmy trafia wykwalifikowany pracownik. Ponadto, wszystkie formalności związane m.in. z legalizacją pobytu i pracy oraz zgłoszeniami ZUS stają się obowiązkiem agencji. Wybierając takie rozwiązanie Pracodawca podpisuje z agencja pracy umowę, która szczegółowo reguluje zakres i koszty związane ze współpracą. Największy problem stanowi jednak znalezienie uczciwej agencji pracy, która zadba o to, aby w najgorętszym okresie dla Pracodawcy znalazła się właściwa liczba pracowników na stanowiskach. Złą praktyką agencji są też m.in. częste „ukryte opłaty” oraz „prowizje”. Stąd istotnym jest, aby umowa pomiędzy Pracodawcą, a agencją była skrupulatnie przeanalizowana przez prawnika.

Bezpośrednie zatrudnienie

Druga możliwość to zatrudnienie Cudzoziemców bezpośrednio. Wiąże się to z przygotowaniem niezbędnych dokumentów uprawniających do pracy oraz legalnego pobytu na terytorium Polski. Załóżmy, że potencjalny kandydat do pracy przebywa już w Polsce. Podczas wstępnej rozmowy powinieneś zweryfikować podstawę legalności pobytu, a następnie zadbać o dokumenty zezwalające na podjęcie pracy. Najczęściej Cudzoziemcy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub przedstawiają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Musisz jednak wiedzieć, że wspomniana karta nie zawsze oznacza swobodny dostęp do pracy. Warto sprawdzić decyzję, w której jasno została określona podstawa prawna jej wydania. Najczęstszy cel pobytu to praca,  zatem Cudzoziemiec chcący podjąć zatrudnienie w nowej firmie powinien złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W zależności od pochodzenia Cudzoziemca mamy do wyboru kilka rozwiązań. Jak pewnie zauważyliście, największą grupę Cudzoziemców na polskim rynku pracy stanowią obecnie pracownicy ze wschodu. Głównie są to obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. W ich przypadku możesz wnioskować o wpis do rejestru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy Cudzoziemcowi. Na tej podstawie Cudzoziemiec uzyskuje prawo do wykonywania pracy na maksymalny okres 2 lat. Kolejnym urzędem, z którym będziesz mieć okazję współpracować to urząd wojewódzki, gdzie możesz ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę dla Cudzoziemca. Gdy otrzymasz już dokumenty zezwalające na zatrudnienie Cudzoziemca, możesz przystąpić do przygotowania umowy. Pamiętaj, aby umowa była zgodna z warunkami zawartymi w oświadczeniu lub zezwoleniu. Nie możesz m.in. zmniejszyć wynagrodzenia czy zmienić stanowiska pracy, nawet gdy wiąże się to z awansem pracownika. Taka sytuacja wymaga zmiany oświadczenia / zezwolenia, co oznacza przejście przez procedurę raz jeszcze.

Firma zewnętrzna

Zdecydowałeś zatrudnić Cudzoziemca bezpośrednio w swojej firmie, jednak obawiasz się, że możesz popełnić błąd w wypełnianiu wniosków lub niewłaściwie zweryfikować sytuację pobytową Cudzoziemca? Bierzesz pod uwagę, że każda pomyłka może skutkować konsekwencjami prawnymi oraz wydłużeniem się procesu legalizacyjnego ? Zleć przygotowanie dokumentów zewnętrznej firmie. Wraz z wzrastającym trendem zatrudniania Cudzoziemców, na rynku pojawiło się wielu specjalistów zajmujących się legalizacja pobytu i pracy. Wybranie zaufanej i sprawdzonej firmy z pewnością ułatwi cały proces związany z zatrudnianiem. Wyspecjalizowany konsultant odpowie na wszystkie pytania, przygotuje poprawnie wnioski oraz złoży je w urzędzie w twoim imieniu. Jedną z takich firm jest Need Permit. Dowiedz się, jak rozpocząć współpracę.

Jak wygląda współpraca z NeedPermit?

Firma Need Permit zajmuje się kompleksową obsługą Pracodawców oraz Cudzoziemców w zakresie legalnego zatrudniania i pobytu w Polsce. Zapewniamy fachową i rzetelną obsługę z zakresu prawa migracyjnego, popartą wieloletnią praktyka i doświadczeniem. Na czym polega współpraca z nami oraz jak się przygotować?

Pierwszym krokiem jest zweryfikowanie sytuacji pobytowej Cudzoziemca. W tym celu potrzebny będzie paszport oraz dokumenty uprawniające go pobytu i pracy.  Następnie, przechodzimy do przedstawienia możliwych rozwiązań, biorąc pod uwagę czas oczekiwania na wydanie dokumentów, sytuację pobytową Cudzoziemca oraz proponowane warunki zatrudnienia. Pomagamy wybrać najkorzystniejszą opcję z uwzględnieniem korzyści dla obu stron. Jeśli decyzja zapadła, natychmiastowo przechodzimy do działania. Przygotowujemy pełnomocnictwo do reprezentowania przed właściwym urzędem w sprawie uzyskiwania dokumentów. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa, po uprzednim wypełnieniu stosownych wniosków i zgromadzeniu kompletu wymaganych w sprawie dokumentów, składamy wniosek we właściwym urzędzie. Monitorujemy sprawę na każdym etapie postępowania oraz informujemy o przebiegu procedury. Po uzyskaniu rozstrzygnięcia niezwłocznie przekazujemy oryginały dokumentów.

Co musi przygotować pracodawca?

 • kserokopię / skan paszportu Cudzoziemca
 •  informację o warunkach zatrudnienia – umowa o prace / zlecenie / wynagrodzenie / miejsce wykonywania pracy
 •  pieczątkę firmy, jeśli taką posiada

Jakie są etapy współpracy z NeedPermit?

 • uzupełniamy wniosek
 • kompletujemy wymagane dokumenty
 • składamy odpowiednie dokumenty w urzędzie
 • przekazujemy klientowi potwierdzenie złożenia wniosków
 • kontaktujemy się z inspektorem prowadzącym sprawę
 • monitorujemy procedurę
 • informujemy pracodawcę / cudzoziemca o przebiegu procedury
 • odbieramy korespondencję, uzupełniamy ewentualne braki
 • przekazujemy decyzję

Ile czasu potrwa uzyskiwanie dokumentów?

W zależności od procedury jaką wybierzemy czas trwania uzyskiwania dokumentów to ok. 2 tygodnie przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz miesiąc w sprawach wydawania zezwoleń na pracę typ A. Mimo, że kodeks postępowania administracyjnego jasno określa czas trwania postępowań, urzędy zastrzegają, iż czas oczekiwania może być wydłużony ze względu na ilość napływających wniosków. Należy zaznaczyć, że nasz firma współpracuje głownie z urzędami na terytorium województwa małopolskiego. Z praktyki wiemy, że ilość składanych wniosków oraz toczących się postępowań jest obecnie najwyższa  w województwie mazowieckim oraz śląskim oraz dolnośląskim, gdzie procedury niestety nie są rozstrzygane terminowo.

Dostaniesz to, za co zapłacisz, czyli co wpływa na cenę obsługi.

Powierzając swoje sprawy w ręce Need Permit otrzymujesz gwarancję rzetelnej i fachowej obsługi prawnej z zakresu legalizacji pobytu i pracy Cudzoziemców. Współpracujemy z prawnikami, księgowymi oraz radcami prawnymi, którzy rzetelnie wspierają nas w działaniach, pomagając w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych spraw. Posiadamy specjalistyczną  wiedzę popartą 4 letnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań legalizacyjnych. Skrupulatnie śledzimy zmiany zachodzące w prawie i aktualizujemy wiedzę. Potrafimy w przejrzysty sposób wyjaśnić złożoność procesów oraz procedur.

Scroll to Top Call Now Button