ukraine
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [stan prawny na 31.03.2022 r.]

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z napływającymi do nas pytaniami dotyczącymi legalności pobytu oraz podejmowania pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską po 24.02.2022 r., zebraliśmy w formie pytań i odpowiedzi najczęściej pojawiające się zagadnienia.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza szereg regulacji dotyczących między innymi legalności pobytu obywateli Ukrainy, powierzania pracy, zasad przedłużania legalności pobytu czy kształcenia na terytorium RP.

UWAGA! Należy zaznaczyć, że szczególne regulacje zawarte w ustawie nie dotyczą obywateli innych państw, którzy przybyli z Ukrainy od 24.02.2022 r.

1. Kogo dotyczą przepisy ustawy?

Przepisy ustawy obejmują obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy posiadających inne obywatelstwo, którzy przybyli do Polski po 24.02.22 i chcą pozostać w Polsce lub przebywają nadal legalnie w Polsce na podstawie innych dokumentów. Znowelizowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada, że z zawartych w niej rozwiązań będą mogli skorzystać także ci obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie bezpośrednio z Ukrainy.

2. Czy mój pobyt po wjeździe do Polski po 24.02.2022 r. jest cały czas legalny?

Tak, jeśli posiadasz potwierdzenie przekroczenia granicy po 24.02.2022 r. Twój pobyt uznawany jest za legalny przez 18 miesięcy na podstawie wprowadzonej ustawy.

3. Kiedy muszę zarejestrować swój pobyt?

Jeżeli przekroczyłeś granice bez paszportu lub na podstawie innych dokumentów, jak np. akt urodzenia dziecka, lub na podstawie jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a straż Graniczna nie zarejestrowała twojego wjazdu, masz 60 dni od daty wjazdu na zarejestrowanie swojego pobytu w Polsce.

4. Czy każdy obywatel Ukrainy powinien korzystać z rozwiązań specustawy?

Obywatele Ukrainy mogą zrezygnować z rozwiązań legalizacyjnych  proponowanych przez ustawę i wybrać standardowe procedury legalizacji pobytu.

5. Czy mogę wnioskować o kartę pobytu?

Jeśli nie zarejestrowałeś swojego pobytu na terytorium RP w ramach specustawy, możesz wnioskować o kartę pobytu.

6. Czy obywatel Ukrainy przyjeżdżający po 24.02.22 z terenu innego państwa również zostanie objęty ustawą?

Tak, znowelizowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada, że z zawartych w niej rozwiązań będą mogli skorzystać także ci obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie bezpośrednio z Ukrainy.

7. Czy aby uzyskać nr PESEL muszę tłumaczyć dokumenty?

Nie ma takiej potrzeby.

8. Jeśli zarejestruje swój pobyt w ramach specustawy, mogę wnioskować o kartę pobytu?

Nie, jeśli rejestrujesz swój pobyt na podstawie ustawy, przez okres 9 miesięcy nie możesz ubiegać się o kartę pobytu.

9. Jak zalegalizować swój pobyt i uzyskać nr PESEL?

W tym celu powinieneś udać się do właściwego urzędu miasta lub gminy.

10. Czy legalizując swój pobyt uzyskam kartę pobytu lub status uchodźcy?

Nie, procedura uzyskiwania statusu uchodźcy nie jest związana z rejestracją pobytu.

Uwaga! Przepisy ustawy obowiązują obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24.02.2022r. Dla osób przebywających w Polsce przed wybuchem wojny obowiązują dotychczasowe zasady legalności pobytu i zatrudnienia.

Scroll to Top Call Now Button