Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [stan prawny na 31.03.2022 r.]

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [stan prawny na 31.03.2022 r.]

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Współpraca Pracodawcy z Urzędem Pracy

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Współpraca Pracodawcy z Urzędem Pracy

Pracodawcy zatrudniający Cudzoziemców muszą być przygotowani na szereg formalności i niejednokrotne wizyty w urzędach. W zależności od wybranego rozwiązania legalizacyjnego Pracodawca udaje się do właściwego urzędu celem załatwienia sprawy. Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca w Polsce?

Informacja starosty – Jak zatrudnić Cudzoziemca?

Informacja starosty – Jak zatrudnić Cudzoziemca?

Test rynku pracy to procedura uzyskania informacji starosty na temat braku możliwości zatrudnienia na dane stanowisku Polaka lub obywatela UE. W wielu przypadkach jest to dokument niezbędny w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pracę dla Cudzoziemca, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce?

Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce?

Zdarza się Pracodawcy zapomnieć o istotnym pod względem legalnego zatrudniania terminie ważności wizy czy paszportu biometrycznego cudzoziemca. Wówczas okazuje się, że kluczowy dla firmy pracownik musi wyjechać w celu wyrobienia nowej wizy. W tym czasie, aby nie rozwiązywać umowy o pracę, powinien przebywać na urlopie bezpłatnym lub w przypadku umowy zlecenia – nie podejmować pracy.

Scroll to Top Call Now Button