Kategoria: Zezwolenie na pobyt

Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca?

Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca?

Z punktu widzenia Cudzoziemca posiadanie numeru PESEL jest znacznym ułatwieniem w bieżących sprawach urzędowych. Dzięki numerowi PESEL Cudzoziemcowi prościej będzie założyć konto bankowe, spółkę czy zawierać umowy. Numer PESEL może być również identyfikatorem podatkowym, jeśli Cudzoziemiec nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada nadanego numeru NIP.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – procedura

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – procedura

Członkowie rodziny Cudzoziemca mieszkającego w Polsce mogą starać się o tzw. pobyt na podstawie połączenia z rodziną. Jak sprowadzić rodzinę, małżonka czy dziecko do Polski? Poniżej opis warunków, jakie musi spełnić Cudzoziemiec, by zalegalizować pobyt czasowy członków rodziny w Polsce wraz z procedurą.

Jak cofnąć zakaz wjazdu do Polski?

Jak cofnąć zakaz wjazdu do Polski?

Rosnąca liczba Cudzoziemców napływających do Polski w poszukiwaniu pracy powoduje, że coraz częściej pojawiają się sytuacje związane z nielegalnym pobytem, nielegalną pracą lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu przebywania na terytorium RP i w strefie Schengen. Z kolei polskie zawiłe przepisy związane z pobytem i pracą w Polsce nierzadko przysparzają Cudzoziemcom problemów. Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen nie jest jednak ostatecznym „wyrokiem”. Przewidziano bowiem możliwość cofnięcia zakazu wjazdu.

Zezwolenie na pobyt dla małżonka obywatela polskiego

Zezwolenie na pobyt dla małżonka obywatela polskiego

Z każdym rokiem obserwujemy w Polsce wzrost małżeństw mieszanych (binacjonalnych) będących skutkiem migracji pracowników i ich osiedleniem się na stałe na terytorium Polski. Jakie procedury musi przejść Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego, aby przebywać w Polsce legalnie oraz jakie przywileje może uzyskać?

Jakich zezwoleń potrzebujesz, by legalnie przebywać w Polsce? Jakie dokumenty uprawniają Cudzoziemców spoza UE do pobytu czasowego lub stałego w Polsce?

Jakich zezwoleń potrzebujesz, by legalnie przebywać w Polsce? Jakie dokumenty uprawniają Cudzoziemców spoza UE do pobytu czasowego lub stałego w Polsce?

W Polsce podstawowym dokumentem, jakim przedstawiają się obywatele krajów spoza Unii Europejskiej jest paszport z ważną wizą, wydaną w konkretnym celu. Jednak od 11 czerwca 2017 roku obywatele m.in. Ukrainy i Gruzji mogą korzystać z ruchu bezwizowego w ramach UE, przekraczając granicę z paszportem biometrycznym. Ruch bezwizowy uprawnia do pobytów turystycznych, jednak po uzyskaniu stosownego oświadczenia, możliwe jest podjęcie przez cudzoziemca pracy. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Scroll to Top Call Now Button