Kategoria: Zezwolenie na pobyt

Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca?

Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca?

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca? Z punktu widzenia Cudzoziemca posiadanie numeru PESEL jest znacznym ułatwieniem w bieżących sprawach urzędowych. Dzięki numerowi PESEL Cudzoziemcowi prościej będzie założyć konto bankowe, spółkę czy zawierać umowy. Numer PESEL może być również identyfikatorem podatkowym, jeśli Cudzoziemiec nie prowadzi działalności gospodarczej […]

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – procedura

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – procedura

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – procedura Członkowie rodziny Cudzoziemca mieszkającego w Polsce mogą starać się o tzw. pobyt na podstawie połączenia z rodziną. Jak sprowadzić rodzinę, małżonka czy dziecko do Polski? Poniżej opis warunków, jakie musi spełnić Cudzoziemiec, by zalegalizować pobyt […]

Jak cofnąć zakaz wjazdu do Polski?

Jak cofnąć zakaz wjazdu do Polski?

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Jak cofnąć zakaz wjazdu (po zobowiązaniu do powrotu)? Rosnąca liczba Cudzoziemców napływających do Polski w poszukiwaniu pracy powoduje, że coraz częściej pojawiają się sytuacje związane z nielegalnym pobytem, nielegalną pracą lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu przebywania na terytorium RP i w strefie Schengen. Z kolei polskie zawiłe […]

Zezwolenie na pobyt dla małżonka obywatela polskiego

Zezwolenie na pobyt dla małżonka obywatela polskiego

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Małżeństwo Obywatela Polski z Cudzoziemcem – procedury, obowiązki i przywileje Z każdym rokiem obserwujemy w Polsce wzrost małżeństw mieszanych (binacjonalnych) będących skutkiem migracji pracowników i ich osiedleniem się na stałe na terytorium Polski. Jakie procedury musi przejść Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego, aby przebywać w Polsce […]

Co daje Cudzoziemcowi karta stałego pobytu i jak ją uzyskać?

Co daje Cudzoziemcowi karta stałego pobytu i jak ją uzyskać? Co daje Cudzoziemcowi karta stałego pobytu i jak ją uzyskać?

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Co daje karta stałego pobytu i jak ją uzyskać? Zdobycie przez Cudzoziemca zezwolenia na pobyt stały znacznie ułatwia funkcjonowanie w Polsce. Czym jest stały pobyt? Kto może o niego aplikować? Jak przejść przez procedurę? Czym jest pobyt stały? Na podstawie decyzji administracyjnej o udzieleniu zezwolenia na […]

Jakich zezwoleń potrzebujesz, by legalnie przebywać w Polsce? Jakie dokumenty uprawniają Cudzoziemców spoza UE do pobytu czasowego lub stałego w Polsce?

Jakich zezwoleń potrzebujesz, by legalnie przebywać w Polsce? Jakie dokumenty uprawniają Cudzoziemców spoza UE do pobytu czasowego lub stałego w Polsce?

Magdalena Piszczek Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców Jakich zezwoleń potrzebujesz, by legalnie przebywać w Polsce? Jakie dokumenty uprawniają Cudzoziemców spoza UE do pobytu czasowego lub stałego w Polsce? W Polsce podstawowym dokumentem, jakim przedstawiają się obywatele krajów spoza Unii Europejskiej jest paszport z ważną wizą, wydaną w konkretnym celu. Jednak od 11 czerwca […]

Call Now ButtonScroll to Top