Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce?

Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce?

Zdarza się Pracodawcy zapomnieć o istotnym pod względem legalnego zatrudniania terminie ważności wizy czy paszportu biometrycznego cudzoziemca. Wówczas okazuje się, że kluczowy dla firmy pracownik musi wyjechać w celu wyrobienia nowej wizy. W tym czasie, aby nie rozwiązywać umowy o pracę, powinien przebywać na urlopie bezpłatnym lub w przypadku umowy zlecenia – nie podejmować pracy.

Jakich zezwoleń potrzebujesz, by legalnie przebywać w Polsce? Jakie dokumenty uprawniają Cudzoziemców spoza UE do pobytu czasowego lub stałego w Polsce?

Jakich zezwoleń potrzebujesz, by legalnie przebywać w Polsce? Jakie dokumenty uprawniają Cudzoziemców spoza UE do pobytu czasowego lub stałego w Polsce?

W Polsce podstawowym dokumentem, jakim przedstawiają się obywatele krajów spoza Unii Europejskiej jest paszport z ważną wizą, wydaną w konkretnym celu. Jednak od 11 czerwca 2017 roku obywatele m.in. Ukrainy i Gruzji mogą korzystać z ruchu bezwizowego w ramach UE, przekraczając granicę z paszportem biometrycznym. Ruch bezwizowy uprawnia do pobytów turystycznych, jednak po uzyskaniu stosownego oświadczenia, możliwe jest podjęcie przez cudzoziemca pracy. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Scroll to Top Call Now Button